Bespaar uzelf tot wel 70% in unze Europese Tsjechische schoonheidskliniek
Home » Verloop

Verloop der Schönheitsoperationen

Nobody is perfect ….hartelijk gefeliciteert met het nemen van de eerste stap. Nu kunt U ontdekken, hoe mooi Uw lichaam daadwerkelijk kan zijn. Al in 4 weken kan Uw droom werkelijkheid worden.
Veel mensen zijn ontevreden met hun figuur, respektievelijk hun uiterlijk. Graag zouden zij een schoonheidschirurgische ingreep willen laten uitvoeren, als het in Nederland maar niet zo duur zou zijn.
Met de partnerartsen van CZ-Wellmed bevelen wij U hooggekwalificeerde schoonheidschirurgen met vele jaren ervaring aan. Profiteer van de moderne westerse technologie en kwaliteit tegen tsjechische prijzen.
De tevredenheid van talrijke patiënten, de competente en vertrouwelijke advisering, de hoge kwalificatie van de gekozen kliniek en een goede verhouding tussen prijs en prestatie spreken voor CZ-Wellmed.
 
Leest U s.v.p. in alle rust de bijgevoegde documenten door en vergelijk de prijzen met die van andere klinieken. Mocht U nog vragen hebben, sta ik U graag ten dienste. Ik verzeker U, dat U met onze artsen en met mijn Service de juiste keuze maakt.
 
 
Wacht U alstublieft niet. Ik verheug me op U telefoontje.
 
 
Met vriendelijke groet
Natalie Plitt
CZ-Wellmed

 


Voor de schoonheidsoperatie staat de informatie
 
Uit ervaring weten wij, dat schoonheidsoperaties onlosmakelijk verbonden zijn met veel hoop en blijdschap maar ook met angst en vooroordelen. Het is ons doel, om op al Uw vragen betreffende de gewenste ingreep vooraf competent en vertrouwensvol antwoord te geven. Wij doen ook onze uiterste best om de planning en de organisatie van Uw verblijf naar Uw persoonlijke behoefte gestalte te geven en voor U ook na de operatie een aanspreekpartner te zijn.
 
Wij zullen U algemene informatie betreffende onze diensten en mogelijkheden van een schoonheidsoperatie in de partnerkliniek van CZ-Wellmed in Praag verstrekken.
Behalve al deze informatie zult U van ons ook vernemen waarop U voor en na de gewenste ingreep acht dient te geven. Natuurlijk kan deze informatie een individueel consult met Uw vertrouwensart niet vervangen.
 
Kwalificatie en standaard naar de EU-richtlijnen
 
De artsen van CZ-Wellmed zijn uitsluitend gekwalificeerde artsen voor plastische chirurgie met vele jaren ervaring met operaties, met assistentie van gekwalificeerd, opgeleid en vriendelijk verzorgend personeel. Bij alle operaties onder algehele narcose is een ervaren anesthesist aanwezig. De gekoncessioneerde partnerkliniek van CZ-Wellmed staat onder permanent toezicht van de gezondheidsautoriteiten. Daaronder valt controle van hygiëne, uitrusting van de operatiezaal, en de kwalificatie van het medisch personeel.
 
Advisering
 
Sinds 2001 is CZ-Wellmed partner op het gebied van schoonheidschirurgie in Tsjechië. Door de vele jaren van ervaring in het adviseren van onze patiënten en door een nauw contact met de artsen, zien wij de kern van ons werk in gewissenhaften, diskrete en competente advisering en organisatie van Uw plannen. In de intensieve en heel persoonlijke advisering door Uw vertrouwensarts wordt naar voren gebracht of de wens naar verandering door een operatie gerealiseerd kan worden of dat er ook andere oplossingen zijn. De arts zal U over de operatie- en behandelingstechnieken duidelijk informeren. Er worden alleen operaties en behandelingen aanbevolen, welke veilig en getest zijn en welke tot een lang aanhoudend resultaat voeren.


Verloop en planning van Uw schoonheidsoperatie

Wij zullen graag al Uw vragen betreffende de gewenste ingreep, maar ook betreffende de prijs en het verblijf telefonisch beantwoorden. Schoonheidschirurgie is een vertrouwensaangelegenheid. De artsen van CZ-Wellmed zijn hooggekwalificeerde artsen voor plastische chirurgie. Zij werken met de modernste techniek en beschikken over een grote ervaring op alle gebieden van de schoonheidschirurgie. De artsen spreken heel goed Engels. Of U voor Dr. Kufa of Dr. Padera beslist, U maakt altijd een goede keus. Het is optimaal ook Uw huisarts in de Uw plannen te betrekken, of een informatiegesprek bij een van de artsen van CZ-Wellmed overeen te komen.


Belangrijke voorwaarden voor een operatie

Basisvoorwaarden voor een goed resultaat zijn realistische verwachtingen, een goede psychische en lichamelijke toestand, een ruime tijdsplanning, kwalificatie van de arts en een correcte indicatie. Om de risico’s van de esthetische ingreep zo klein mogelijk te houden, adviseren wij U, U goed te informeren en een aantal belangrijke aspekten in acht te nemen:

  • Plan op tijd Uw OP-termijn
  • 2 weken voor de operatie geen aspirine meer nemen
  • 2 weken voor de operatie gebruik van alcohol en roken duidelijk reduceren (verstoring van wondgenezing)
  • 2 weken voor de operatie moet een eventuele antibioticabehandeling zijn afgesloten
  • Geen infectie op de dag van de ingreep
  • Plan voor Uw verblijf in de kliniek eerder een dag te veel dan te weinig
  • Gun uzelf na de operatie genoeg tijd voor herstel

OP-termijn en planning


Plan Uw OP-termijn ruim op tijd, omdat een schoonheidsoperatie will gut geplant sein. OP-afspraken zijn over het algemeen binnen 4-5 weken mogelijk. Belt U ons s.v.p. op, om met ons Uw OP-afspraak in de door U gewenste kliniek overeen te komen en om onbeantwoorde vragen nog te beantwoorden. Bij verstevigingen of gelaatscorrecties is het aan te raden, voordat er een afspraak wordt gemaakt, uitslaggevende foto’s aan ons toe te laten komen.
 

Dr. Kufa& Dr. Padera
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
 
ca. 18.00 uur
 

Beslissing – OP-opdracht

Nadat U zich in overleg met ons over Uw OP-termijn beslist heeft, vragen wij U ons s.v.p. de ingevulde en ondertekende OP-opdracht toe te sturen, zo mogelijk binnen 3 dagen. Gedurende 3 dagen houden wij de voor U telefonisch gemaakte afspraak vast. Afspraken op korte termijn kunnen wij onder bijzondere omstandigheden 24 uur voor U vrij houden.


Bevestiging van de termijn en prijs

Na ontvangst van de ingevulde en ondertekende OP-opdracht krijgt U van CZ-Wellmed een bevestiging van de termijn en prijs, belangrijke informatie betreffende reis, adressen, telefoonnummers (arts, kliniek, hotel) en een acceptgiro voor het bemiddelingstarief.


OP-aanbetaling

Betaalt U s.v.p. uiterlijk 4 weken voor de OP-termijn de OP-aanbetaling in hoogte van € 375,-- en het bemiddelingstarief in hoogte van € 125,-- + belasting op onze rekening. Het resterende bedrag dient aan de arts ter plekke betaald te worden. Een OP-termijn is alleen mogelijk na betaling van het bemiddelingstarief en de OP-aanbetaling. In geval van afspraken op korte termijn dient de OP-aanbetaling onmiddelijk na de bevestiging van de termijn en prijs overgemaakt te worden. (Iban-Code??)


Teruggave van de OP-aanbetaling

Zou bij het medische onderzoek in Tsjechië vastgesteld worden dat de gewenste ingreep op basis van medische redenen niet mogelijk is of dat de patiënt om persoonlijke redenen ter plaatse wil afzien van de operatie zal, onafhankelijk van de gegrondheid van een schadeaanspraak, afstand gedaan worden van de storneringskosten en de gehele OP-aanbetaling zal aan de patiënt teruggegeven worden. Let U in dit verband s.v.p.ook op onze algemene voorwaarden en onze persoonlijke vertrouwensgarantie.


Wijziging van een termijn


Wijziging van een termijn is mogelijk. Zou de overeengekomen termijn vanwege een ziekte of andere belangrijke redenen niet mogelijk zijn, belt U ons dan s.v.p. op tijd op. De reeds overgemaakte aanbetaling wordt bij een latere behandeling binnen 6 maanden verrekend. Let U in dit verband s.v.p. ook op onze algemene voorwaarden.
 

Internist onderzoek – Laboratoriumgegevens


Ter eigen oriëntatie zou voor het aantreden van de reis een bloedonderzoek en een hartfilmpje (ECG) gedaan moeten worden, om de geschiktheid voor de operatie vast te stellen. De uitslag mag niet ouder zijn dan 2 weken.
 

Laboratorisch onderzoek - Praag


Een laboratorisch onderzoek is in de Privékliniek te Praag op donderdag of vrijdag mogelijk. Zou de ingreep op een zaterdag of een zondag plaatsvinden, moeten de resultaten van een laboratorisch onderzoek worden meegenomen.
 
 
Aankomst – ophaling - overnachting

Adressen van de kliniek en van het hotel, belangrijke telefoonnummers (hotline), plattegrond en aanrij-instructies krijgt U met de bevestiging van de termijn en prijs.

Deelt U ons s.v.p. uiterlijk 14 dagen voor de ingreep mede, of wij voor U een hotelkamer moeten reserveren. Komt U alleen, dan kunt U de nacht voor de ingreep of in de kliniek of in een nabij hotel of pension doorbrengen. Komt U met begeleiding, dan brengen U en Uw begeleiding de nacht voor de ingreep in een hotel of een pension door. Tijdens Uw kliniekverblijf blijft Uw begeleiding in het hotel. Wij zullen U over hotels en pensions adviseren en zullen voor U graag de reservering regelen. Aantrekkelijk geprijsde, verzorgde hotels pensions in de nabijheid van de kliniek bevelen wij graag aan en wij verzorgen de boeking.

In Praag staat voor U telefonisch ter beschikking onze medewerkster mevrouw Vitu (zij spreekt duits en engels), voor en na de operatie bij allerhande organisatorische vragen. Mevrouw Vitu zal ook aanwezig zijn bij het consult met de arts op de dag voor de operatie.

Wij bieden U een ophaalservice van de luchthaven. Hiervoor hebben wij uiterlijk 1 week voor Uw aankomst in Praag Uw vluchtgegevens nodig. (vluchtnummer, tijd van aankomst)


Consult met de arts


Het consult op de dag voor de gereserveerde OP-termijn is heel belangrijk. Dr. Kufa en Dr. Padera spreken engels. Tijdens het consult met de arts is ook aanwezig mevrouw Vitu, onze medewerkster in Praag. Het consult met de arts is dus altijd mogelijk in het engels danwel in het duits. Tijdens dit gesprek wordt U uitgebreid over de ingreep, risico’s en het te verwachten resultaat geïnformeerd. Bereid uzelf voor het consult goed voor. Schrijf alle vragen en wensen al thuis op, zodat tijdens het consult geen belangrijke punten worden vergeten. U krijgt een patiëntenvoorlichting in het duits of engels. Met Uw handtekening bevestigt U voor de operatie, dat U verder geen vragen voor de arts heeft, U voldoende ingelicht bent en dat U na voldoende bedenktijd met de geplande operatie instemt.


OP-dag


In het geval dat U de nacht voor de operatie in een nabijgelegen hotel verbrengt, moet U nuchter en op de overeengekomen tijd in de kliniek verschijnen. Mits een internistisch onderzoek ontbreekt, kan dit op de dag van de operatie in de kliniek worden uitgevoerd, behalve op zaterdag en zondag. U wordt door de zuster ontvangen en naar het station gebracht. Daar wordt U verder op de ingreep voorbereid. Voor verzorging van de patiënt voor en na de operatie staan op elk moment ervaren anestesisten en opgeleid personeel ter beschikking. Door de hoge vakcompetentie van de behandelende artsen en de moderne medische techniek garanderen wij U een hoge maat van zekerheid.
 

Terugreis - per vliegtuig of auto

 
Boek Uw terugvlucht niet te vroeg na de operatie. Plan voor Uw verblijf genoeg tijd na de ingreep. Bij grotere ingrepen zoals borst- of buikversteviging, borstvergroting en een grotere liposuctie adviseren wij U begeleiding mee te nemen. In het geval dat U alleen reist, zou U één dag langer als gebruikelijk moeten inplannen voor Uw verblijf in Praag. Natuurlijk zullen wij U van de kliniek of van het hotel naar de luchthaven brengen.
 
In het geval dat U voornemens bent met de auto te komen, zou U iemand als begeleiding mee moeten nemen. Bij grotere ingrepen mag U niet alleen rijden. Vanwege een mogelijke kans op trombose zou U bij de reis naar huis vaker moeten stoppen en een beetje bewegen.
 

Nazorg – genezing
 
Vóór Uw terugreis wordt er een naonderzoek uitgevoerd. Na dit onderzoek krijgt U een rapport over de operatie en bij een borstvergroting ook een implantatenpasje. Zo nodig kunt U nog een paar dagen ter genezing in een nabijgelegen hotel plannen. De nacontrole wordt over het algemeen door Uw vertrouwensarts thuis gedaan. Om het resultaat van de operatie niet in gevaar te brengen, dient U zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de arts. Gun uzelf een paar dagen voor herstel. Belangrijke informatie betreffende regels na de operatie kunt U ook vinden onder „Belangrijkste punten in één overzicht“.
 
Ook na de ingreep is er voor U altijd een team van CZ-Wellmed voor als U vragen heeft. Na de terugreis zullen wij U naar Uw bevinden vragen, resp. vaststellen, of alles naar wens is verlopen.

Vóór het aantreden van de reis zult U zeker nog enige medische en organisatorische vragen hebben. Geen vraag blijft onbeantwoord. Bel ons. Wij zijn er voor U.

Natalie Plitt

Met vriendelijke groet
Natalie Plitt
CZ-Wellmed

OP-opdracht

 Wij over ons
vertrouwens garantie
Niuews
Niuewsbrief
Impressum
Disclaimer
Algemene voorwaarden


  © webdesign by artXBerlin   

  
    SiteMap :: Nieuwsbiref :: Adviseer :: Impressum :: Algemene voorwaarden
This website uses cookies. By further use you agree to the use. Privacy statement.